Home » Çiçek Halı Yıkama » Bünyan Halı Yıkama ve Hijyeni Nasıl Yapılmalı

Bünyan Halı Yıkama ve Hijyeni Nasıl Yapılmalı

Günümüzün ileri teknolojisi kullanılarak üretilmekte olan yeni nesil halılar, kullanım alanlarına göre çeşitli özellikler gösteren ve kullanılacak alana göre dokuma özellikleri gösteren bir şekilde üretiliyorlar. Bu üretim şartları halıların temizliği sırasında da farklı yöntemler ve temizleme malzemeleri kullanılmasını gerektirdiği gibi, benzer şekilde halıların kurutulmalarının doğru bir yöntemle yapılması gerekiyor. Halıların kullanım amaçlarına paralel olarak kullanım alanları nedeniyle, hızlı bir şekilde kirlenme ve bu kirlenmeye bağlı olarak ta yaşam kalitesinin düşmesi, yaşam alanlarının hijyeninin azalması gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar. Kullanım amaçları doğrultusunda yaşamlarımızı daha kaliteli ve sağlıklı şekilde sürdürmemize yardımcı olan halılar, zaman içerisinde tüm ev eşyalarında olduğu gibi kirlenmelere maruz kalırlar. Bununla birlikte kullanım alanlarının zeminler olması nedeniyle tozlanma, bakterilerle karşılaşma ve bunların sonucunda kirlenmeleri ise daha hızlı olur.

Kirlenen ve ortamın hijyen standardını düşüren halıların, periyodik olarak temizlenmesi zorunluluktur. Bünyan halı özel dokuma özellikleri gösteren, nitelikli ve ev dokuma halıları arasında en tanınmış halı türlerinden biridir. Bu nedenle yıkama ve kurutma işlemlerinin azami özen gösterilerek ve doğru yöntemler ile doğru hijyen malzemeleri kullanılarak yapılması gerekir. Maltepe Halı Yıkama firmaları içerisinde deneyimli ekibi ve uzun süreli sektör çalışmasına bağlı olarak oluşan birikim ve deneyimiyle, Çiçek halı yıkama fabrikası en nadir bulunan halıların bile yıkanması konusunda üstün nitelikli sonuçlar elde ediyor.

Bakterilerin Halılarda Oluşturduğu Kirlilik Nedeniyle Halı Yıkama İşlemi

Çeşitli bakterilerin kir ve toza maruz kalan tüm kullanım eşyalarında oluşturduğu bakteriler ve yanı sıra aslında yararlı bir faaliyet göstererek insanların dökülen derileri ile beslenen toz akarları veya daha bilinen adıyla mite’ lar, halılarda da zaman içerisinde yoğun olarak görülürler. Gerekli hijyenin sağlanmasından sonraki süreç içerisinde sürekli sayıları artmaya devam eden çeşitli bakteriler ve toz gibi görünen mite’ lar nedeniyle, halılar bir süre sonra yaşam kalitesini etkileyen ve insan sağlığını tehdit eden kullanım eşyaları olurlar. Örneğin birkaç yıl gerekli temizliği yapılmamış bir halı üzerinde yaklaşık olarak on milyon düzeyinde toz akarının yaşadığı sanılmaktadır.

Toz akarları ve bakterilerin artışına bağlı olarak üst solunum yollarıyla ilgili çeşitli hastalıkların yanı sıra, astım ve daha birçok kronik rahatsızlığın ortaya çıkması mümkün olabilmektedir. Bu durum halıların periyodik olarak temizliğinin yapılmasını gerektirdiği gibi, doğru yöntem ve doğru hijyen malzemeleri ile temizlenmeyen ve yanı sıra doğru şekilde kurutulmayan halılar, toz akarları ve bakterilerden de tam anlamıyla arınamazlar. Bu durum halı yıkama işleminin boş yere yapılmasının yanında, insan sağlığını tehdit etmeye devam eden halıları kullanmaya devam etmek anlamına gelir.

Çiçek halı yıkama fabrikası, uzun süreli tecrübe ve deneyimlerinin yanında, ilerleyen teknolojiye bağlı olarak değişen çalışma şartları ve tüketici ihtiyaçlarının belirlenmesinde gösterdiği özel bir önemle, ileri teknoloji sahibi donanım ve yeni nesil yöntemler kullanarak halı yıkama konusunda üstün bir performans göstererek, tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlama konusunda özel bir çaba gösteriyor.